oferta Oferta

Nasz zakres usług

opinie Opinie

Opinie o nas

kontakt Kontakt

Zadzwoń lub napisz do nas

Geodezja

Geodezja jest jedną z najstarszych dyscyplin naukowych na świecie. Słowo geodezja pochodzi ze starożytności, z języka greckiego i oznacza dzielenie ziemi. Terminem tym określano nie tylko pomiar i podział obszarów , ale również badania kształtu i wielkości globu ziemskiego.

Państwa nieruchomość lub kosztowna inwestycja nie są przysłowiowym ubiorem, którego materiał mierzony i krojony „na oko”, można nieskończenie wymieniać. Obowiązujący nas system prawa w zakresie nieruchomości i inwestycji jest niezwykle restrykcyjny i wszelkie odstępstwa od norm są niewspółmiernie kosztowne.

Zapewniamy fachowość i solidność usług, konkurencyjne ceny, szybkie oraz terminowe wykonanie zleconych nam zadań.

Jeżeli chcą Państwo zapewnić sobie bezpieczeństwo i pewność w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji i nieruchomości, to zapraszamy do skontaktowania się z nami i skorzystania z naszej oferty.

Co robi geodeta?

Geodeta nazywany jeszcze czasami mierniczym to osoba zajmująca się geodezją i jej zastosowaniem. Bardzo często wyobrażamy sobie, że geodezja związana jest jedynie z pomiarami i podziałem działek gruntowych. Nic mylnego to szeroka dziedzina wiedzy, której praktyczne zastosowanie dotyczy również między innymi: aspektów prawnych, pomiarów wielkoobszarowych ziemi.

Poniżej podajemy zakres prac geodetów, są to działania przykładowe, dla lepszego zobrazowania szerokiego spektrum zastosowania geodezji:

 • pomiar ziemi – pomiary wielkoobszarowe, małoobszarowe,
 • podział nieruchomości gruntowej, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczenie punktów granicznych, wznowienie znaków granicznych,
 • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych,
 • prace geodezyjne związane z procesem budowlanym takie jak: sporządzanie map do celów projektorowych, wytyczanie budynków, sieci uzbrojenia terenów, elementów infrastruktury drogowej, mapy inwentaryzacji powykonawczej.

Dokładny katalog prac geodezyjnych, czyli czym zajmuje się geodeta, przedstawia art. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodeta – kiedy i do czego będzie nam potrzebny?

Zakres prac geodezyjnych określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne jest bardzo szeroki. Związany jest on zarówno z postępowaniami cywilno prawnymi, zakupem działki, okazaniem granic, punktów granicznych czy wydzieleniem, podziałem działki m.in. pod budowę domu. Ustawa Prawo budowlane, która reguluje cały proces inwestycyjny, czyli uzyskanie prawa do budowy, budowę oraz zgłoszenie do użytkowania lub zakończenie budowy, nałożyła obowiązek udziału w tym procesie geodety. W zależności od etapu inwestycji wymagane jest opracowanie właściwych map, a często również asysta geodety w okresie trwania budowy domu.

Omówmy zakres pracy geodety na podstawie przykładowego postępowania związanego z nabyciem i zabudową działki.

 • Wznowienie lub ustalenie punktów granicznych.
 • Mapa do celów prawnych, podział działki
 • Przygotowanie mapy do celów projektowych jako podstawy do opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu do wniosku o pozwolenie na budowę.
 • Wytyczenie budynku na gruncie, odpowiedni wpis do dziennika budowy, asysta geodety w trakcie trwania budowy, inwentaryzacja robót zanikowych (pomiar sieci uzbrojenia przed ich zasypaniem)– geodezyjna obsługa budowy.
 • Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego, niezbędna do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub zgłoszenie budynku do użytkowania.

W przedmiotowej branży jaką jest oczywiście GEODEZJA posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie.

Odpowiedni potencjał sprzętowy, doświadczenie oraz co najważniejsze skuteczne działanie wpływa na krótki czas zleconej pracy.

Nasz profesjonalizm docenia szerokie grono Zleceniodawców działających w wielu branżach.

Ze względu na specyfikę oferowanych usług, których koszty uwarunkowane są wieloma niezależnymi czynnikami, kosztorys prac ustalamy indywidualnie dla każdego klienta. Do czynników wpływających na rozmiar kosztów danego zlecenia wpływają :

 • obecna sytuacja na rynku
 • rozmiar inwestycji
 • lokalizacja inwestycji (dojazd)
 • charakter zlecenia …itp.

Zapraszamy do kontaktu a wycenimy usługę zanim podejmą Państwo ostateczną decyzje o realizacji zlecenia.

Najwyższa jakość za rozsądną cenę w terminie